Schade

De leden van de VEKRB hebben de expertise in huis voor schades aan casco, machinerieën, elektronica, betimmeringen en kunstwerken.

  • Berging

    Het gebeurt niet vaak, maar soms zinken schepen. Dit als gevolg van een aanvaring of een ander evenement.

  • Taxaties

    De leden van de VEKRB voeren taxaties van schepen uit voor particulieren, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.

VEKRB

Vereniging voor Experts in de Kust- Rijn- en Binnenvaart

Op 15 november 1941 is de Vereniging voor Experts in de Kust- Rijn- en Binnenvaart opgericht. De vereniging is gevestigd in Groningen en telt momenteel 40 leden, die als expert werkzaam zijn op het gebied van de binnenvaart, zeevaart, visserij, baggerij of pleziervaart. Het doel van haar leden is het via de informele weg op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en de onderlinge verstandhouding te bevorderen. Hiervoor worden jaarlijks enkele bijeenkomsten en lezingen georganiseerd.

Nieuwbouw

In de afgelopen jaren zijn er zeer veel nieuwe schepen gebouwd, waarvan de casco's steeds vaker in het buitenland werden gemaakt.

VEKRB

Vereniging voor Experts in de Kust- Rijn- en Binnenvaart

Op 15 november 1941 is de Vereniging voor Experts in de Kust- Rijn- en Binnenvaart opgericht. De vereniging is gevestigd in Groningen en telt momenteel 40 leden, die als expert werkzaam zijn op het gebied van de binnenvaart, zeevaart, visserij, baggerij of pleziervaart. Het doel van haar leden is het via de informele weg op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en de onderlinge verstandhouding te bevorderen. Hiervoor worden jaarlijks enkele bijeenkomsten en lezingen georganiseerd.

Schade

De leden van de VEKRB hebben de expertise in huis voor schades aan casco, machinerieën, elektronica, betimmeringen en kunstwerken.

Inspecties

Taxaties

De leden van de VEKRB voeren taxaties van schepen uit voor particulieren, financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen.

Berging

Het gebeurt niet vaak, maar soms zinken schepen. Dit als gevolg van een aanvaring of een ander evenement.

Nieuwbouw

In de afgelopen jaren zijn er zeer veel nieuwe schepen gebouwd, waarvan de casco's steeds vaker in het buitenland werden gemaakt.

Arbitrage