Voorwaarden

 

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging van Experts voor Kust-, Rijn- en Binnenvaart.

De leden kunnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik maken van de algemene voorwaarden van de Vereniging van Experts voor Kust-, Rijn- en Binnenvaart.
Deze voorwaarden zijn op 30 december 2008, onder nummer 90/2008, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam.
De voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. De Nederlandse tekst is beslissend.
Klik hieronder voor de voorwaarden in pdf-formaat.

Voorwaarden Nederlands
Voorwaarden Duits
Voorwaarden Engels

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging van Experts voor Kust-, Rijn- en Binnenvaart.

De leden kunnen voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruik maken van de algemene voorwaarden van de Vereniging van Experts voor Kust-, Rijn- en Binnenvaart.
Deze voorwaarden zijn op 30 december 2008, onder nummer 90/2008, gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam.
De voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. De Nederlandse tekst is beslissend.
Klik hieronder voor de voorwaarden in pdf-formaat.

Voorwaarden Nederlands
Voorwaarden Duits
Voorwaarden Engels