Diverse leden van de VEKRB verrichten vakkundige inspecties van schepen. Deze zijn van groot belang voor het behoud van de kwaliteit van de vloot.

U kunt bij onze leden terecht voor:

-Inspecties voor het vernieuwen van het Certificaat van Onderzoek.
-Casco-inspecties voor het klassecertificaat.
-Inspecties ten aanzien van de bemanningseisen.
-Inspecties voor aan- en verkoop van schepen.
-In- en uithuur inspecties bij verhuur van o.a. duwbakken en pontons.

De leden moeten erkend zijn door:

  • de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).
  • het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB).
  • Register Holland (RH).
  • Bureau Scheepvaart Certificering (BSC).
  • de Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa (IVR).